KHỐI TRUNG HỌC

QUÝ PHỤ HUYNH THÂN MẾN

Sau cấp học tiểu học (lớp 1 – 4), các em học sinh sẽ bước vào cấp độ định hướng hai năm (lớp 5/6). Trong thời gian này, các em có cơ hội tự định hướng liên quan đến các yêu cầu của các loại trường khác nhau.

Lớp 5 – 12 sẽ tiếp tục tìm hiểu chuyên sâu các kỹ năng môn học.
Ngoài những quan điểm học tập và các giá trị đạt được, các em học sinh còn phát triển thêm về chiến lược học tập và kỹ năng giao tiếp.

YÊU CẦU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC?

 • Học bạ, giấy chứng nhận chuyển trường, thông tin tham khảo từ các trường đã học trước đó
  (Việc Nhập học cho các lớp 11/12 yêu cầu phải tuân thủ thêm các quy định bổ sung.)
 • Sự phát triển của ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ

Yêu cầu về trình độ tiếng Đức

Lớp 5 – 6A1
Lớp 7A2
Lớp 8 – 10B1
Lớp 11 – 12B2 / C1
Học sinh mới chưa biết gì về tiếng Đức

Các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết sẽ được yêu cầu trong khóa học tiếng Đức dành cho học sinh mới chưa biết gì về tiếng Đức.

Yêu cầu về trình độ tiếng Anh

Lớp 5 – 6A1
Lớp 7A2
Lớp 8 – 10B1
Lớp 11 – 12B2 / C1

Ngoại ngữ tiếng Pháp (từ lớp 6)

Lớp 6> A1
Lớp 7A1
Lớp 8 – 9A2
Lớp 10> B1

*Quy định đặc biệt dành cho học sinh mới

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC TRONG NĂM HỌC

Việc đăng ký nhập học trong năm học các cấp từ lớp 5 đến lớp 10 sẽ được chấp thuận khi tất cả các yêu cầu về giáo dục được đảm bảo.

CẤU TRÚC HỆ THỐNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ PHỔ THÔNG/ GIÁO TRÌNH CƠ BẢN

Trung học phổ thông
Lớp 11 – 12

Giáo trình giảng dạy: Giáo trình giảng dạy: Chương trình giảng dạy cho Văn bằng IB, kèm theo các yêu cầu đối với Văn bằng IB ngôn ngữ hỗn hợp. Trường Quốc tế Đức Thành phố Hồ Chí Minh là một trường ứng cử viên * cho Chương trình Văn bằng IB hỗn hợp này. Giấy chứng nhận dự kiến vào năm 2020.

DaF (tiếng Đức như một ngoại ngữ) (B II / C I)


Lớp 12
Kỳ thi:

Văn bằng IB (Ngôn ngữ hỗn hợp)
Trường Quốc tế Đức Thành phố Hồ Chí Minh là một trường ứng cử viên * cho Chương trình Văn bằng IB hỗn hợp này. Giấy chứng nhận dự kiến vào năm 2020.


Lớp 11
Kỳ thi:

Tiếng Đức trình độ BII / CI hoặc bằng DSD II

Trung học cơ sở
Lớp 7 – 10

Giáo trình:

 • Giáo trình giảng dạy tại IGS dựa trên giáo trình giảng dạy của bang Thüringen với các điều chỉnh và mở rộng được thiết lập thích hợp.
 • Giáo trình dành cho học sinh quốc tịch Việt Nam theo giáo trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
 • DaF (tiếng Đức là một ngoại ngữ) (B I)

Lớp 10


Lớp 9


Lớp 8
Kỳ thi:

 • Tiếng Đức trình độ BI hoặc bằng DSD I
 • Kiểm tra đầu vào môn: Tiếng Đức, Tiếng Anh, Toán

Lớp 7

Cấp học định hướng
Lớp 5 – 6

Giáo trình:

 • Giáo trình giảng dạy tại IGS dựa trên giáo trình giảng dạy của bang Thüringen với các điều chỉnh và mở rộng được thiết lập thích hợp.
 • Giáo trình dành cho học sinh quốc tịch Việt Nam theo giáo trình của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
 • DaF (tiếng Đức là một ngoại ngữ)

Lớp 6
Kỳ thi:

 • Kiểm tra đầu vào môn: Tiếng Đức, Tiếng Anh, Toán

Khuyến nghị vào trường

CÁC MÔN HỌC

Tiếng Đức
Tiếng Đức như một ngoại ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) Tiếng Pháp
Toán
Sinh học
Hóa học
Vật lý
Lịch sử
Địa lý (Song ngữ)
Nghệ thuật (Song ngữ)
Thể thao/ Bơi lội (Song ngữ)
Nhạc
Đạo đức
CNTT (Song ngữ)
Thư viện
Hướng dẫn suy luận tư duy

ĐIỀU GÌ TIẾP THEO SAU KHI HOÀN THÀNH LỚP 10?

Với việc mở lớp 11/12, giai đoạn văn bằng IB dự kiến sẽ bắt đầu. Trường Quốc tế Đức Thành phố Hồ Chí Minh là một trường ứng cử viên * cho Chương trình Văn bằng IB này. Giấy chứng nhận dự kiến vào năm 2020.

Văn bằng tú tài quốc tế (GIB) ngôn ngữ hỗn hợp cho phép người sở hữu không chỉ học đại học tại Đức mà còn trên thế giới.

HỌC SINH CÓ NHẬN BẢNG ĐÁNH GIÁ KHÔNG?

Học sinh nhận được bản đánh giá học lực giữa kỳ và cuối kỳ và kèm theo đánh giá hạnh kiểm cuối năm học.

Chứng chỉ chính thức sẽ được cấp cho học sinh thi đậu các kỳ thi hoặc đạt được trình độ, thành tích so sánh tương đương trong môn tiếng Đức cũng như DaF.

THỜI GIAN HỌC

Năm học tại IGS thường bao gồm 180 ngày và các ngày quốc lễ được lựa chọn của Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (xem lịch học).

Các lớp học diễn ra từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 8:00 sáng đến 4:15 chiều và vào Thứ Sáu đến 2:35 chiều. Ngoài các bài học theo quy định, IGS cũng cung cấp các hoạt động ngoại khóa, giờ học tăng cường cũng như lớp tiếng Đức dành cho các em học sinh mới.

THÔNG TIN ĐƯỢC TRUYỀN TẢI ĐẾN PHỤ HUYNH NHƯ THẾ NÀO?

 • Thảo luận thông tin trước khi đăng ký
 • Buổi tối họp phụ huynh vào đầu năm học
 • Họp phụ huynh giữa kỳ
 • Trao đổi riêng với giáo viên
 • Thư gửi phụ huynh, bản tin, trang web, Facebook

ĐĂNG KÝ

Các bạn có tin rằng IGS là sự lựa chọn đúng đắn cho con mình?
Ghi danh cho chúng tôi nhé. IGS rất mong được gặp bạn.

ĐĂNG KÝ