TRUNG HỌC II – Trung học phổ thông lấy Bằng GIB/IB

QUÝ PHỤ HUYNH THÂN MẾN

Sau khi được chuẩn bị tích cực, khi vào lớp 11 học sinh bước vào cấp Trung học phổ thông. Ngay từ khi đang học lớp 10, học sinh cùng với phụ huynh đã được tư vấn kỹ càng trong việc lựa chọn các khóa học (Kurswahl) cho cá nhân học sinh, cũng như được tư vấn về các yêu cầu của chương trình học lấy Bằng Tú tài quốc tế ngôn ngữ hỗn hợp (GIB). Chúng tôi rất trú trọng vào thông tin toàn diện và đầy đủ.

Khi kết thúc lớp 12, học sinh có thể thi lấy Bằng Gemischtsprachige International Baccalaureat (GIB Diploma) – Bằng Tú tài quốc tế ngôn ngữ hỗn hợp. Đây là một văn bằng chứng nhận học sinh đủ điều kiện vào đại học với hai ngôn ngữ, mà phần lớn các môn học được học bằng tiếng Đức. Với văn bằng này, học sinh trường chúng tôi có thể ngay lập tức và không có hạn chế tiến hành làm thủ tục nộp đơn vào tất cả các trường đại học ở Đức, Thụy sĩ và Áo cũng như các trường ở Việt nam và trên toàn thế giới. Bởi vì Bằng IB Diploma – Bằng Tú tài quốc tế – cũng có danh tiếng trên toàn bộ các nước nói tiếng Anh.

Trường Quốc tế Đức thành phố HCM nằm trong mạng lưới toàn toàn cầu các trường được cấp phép dạy chương trình học lấy Bằng Tú tài quốc tế IB (IB World School) và thuộc mạng lưới các trường phổ thông Đức ở nước ngoài (DAS). Khoảng 40 trường DAS trên khắp thế giới dạy và cấp bằng tốt nghiệp phổ thông là Bằng Tú tài quốc tế ngôn ngữ hỗn hợp GIB, và thông qua các dự án chung nó tạo nên một cộng đồng học tập toàn cầu.

Nếu có các câu hỏi về chương trình môn học để lấy Bằng GIB, về các yêu cầu đặc biệt đối với công việc trong cấp Trung học phổ thông, cũng như về các vấn đề cụ thể khác, xin mời phụ huynh học sinh liên hệ với người điều phối IB là cô Franziska Barnickel.

ĐĂNG KÝ

Các bạn có tin rằng IGS là sự lựa chọn đúng đắn cho con mình?
Ghi danh cho chúng tôi nhé. IGS rất mong được gặp bạn.

ĐĂNG KÝ