CHƯƠNG TRÌNH

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TẠI IGS

IGS cung cấp môi trường giáo dục cho trẻ em từ 1,5 tuổi, được chia thành các cấp như sau: U6 (mẫu giáo, nhà trẻ, mầm non), tiểu học (lớp 1 – 4), cấp trung học cấp I và trung học cấp II hiện đang phát triển.

Học sinh chưa có kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức có thể ghi danh vào học chương trình học dành cho học sinh mới với những yều cầu đòi hỏi khắt khe của nhà trường.

HỆ MẦM NON

Khối nhà trẻ, mầm non và mẫu giáo cho trẻ dưới sáu tuổi.

HỆ TIỂU HỌC

Hệ tiểu học bao gồm các lớp từ 1 đến 4.

TRUNG HỌC I

Trung học cơ sở bao gồm các cấp từ lớp 5 đến lớp 10.

TRUNG HỌC II

Trung học II bao gồm lớp 11 và 12, là bước chuẩn bị cho học sinh lấy Bằng Tú tài Song Ngữ IB.