CHƯƠNG TRÌNH

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TẠI IGS

IGS cung cấp môi trường giáo dục cho trẻ em từ 1,5 tuổi, được chia thành các cấp như sau: U6 (mẫu giáo, nhà trẻ, mầm non), tiểu học (lớp 1 – 4), cấp trung học cấp I và trung học cấp II hiện đang phát triển.

Học sinh chưa có kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức có thể ghi danh vào học chương trình học dành cho học sinh mới với những yều cầu đòi hỏi khắt khe của nhà trường.

HỆ MẦM NON

Khối nhà trẻ, mầm non và mẫu giáo cho trẻ dưới sáu tuổi.

HỆ TIỂU HỌC

Hệ tiểu học bao gồm các lớp từ 1 đến 4.

KHỐI TRUNG HỌC

Trung học cơ sở bao gồm các cấp từ lớp 5 đến lớp 9. Trung học phổ thông sẽ phát triển dần lên hết lớp 12.

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Nhiều hoạt động sau giờ học và nhiều hoạt động ngoại khóa khác.